QES Consulting sp z o.o.

QES Consulting sp z o.o.

Team

Kilka słów o nas

Z pasją i zaangażowaniem działamy w obszarach związanych z poprawą jakości , ochrony środowiska i BHP. Dzielimy się wiedzą oraz doradzamy naszym klientom. Nasze główne obszary zainteresowania to: Analizy ryzyka, analizy incydentów, wypadków, narzędzia do oceny ryzyka zawodowego, ergonomicznego,  ocena zgodności z wymaganiami prawnymi oraz narzędzia do identyfikacji wymagań prawnych, Certyfikacja CE, odbiory maszyn,narzędzia do oceny kultury bezpieczeństwa ( Bradley, Hudson& Parker, SCMS)

Potrafimy nauczyć kultury bezpieczeństwa oraz pomóc ją wdrożyć. Wyróżnia nas praktyczna umiejętność wbudowania w kulturę organizacji obszarów związanych z bezpieczeństwem pracy w sposób podnoszący efektywność wszystkich działań. I wiemy, że jesteśmy w tym dobrzy.

Jesteśmy równocześnie audytorami systemów zarządzania i trenerami umiejętności organizowania i zarządzania działaniami. Pełnimy rolę doradców i facylitatorów. Swoje działania wykonujemy  z „uśmiechem na ustach” (może inaczej: budujemy nasze relacje z Klientami w oparciu o pozytywne emocje i życzliwość). Nasze kreatywne i indywidualne podejście do każdego wyzwania pozwala stworzyć wartość dla każdego Klienta, która nie tylko poprawi jego wyniki i zmniejszy ryzyko ale pozostawi dobre wrażenie. Tacy staramy się być, a wspólnie wypracowane rozwiązania pomagamy wdrożyć w strukturę organizacji na zasadzie działań „win-win”.

Za każdym naszym produktem stoi trener, który potrafi lepiej niż ktokolwiek inny, przedstawić obszar szkolenia. Z tego powodu warto właśnie z nami uczyć się i doskonalić!

Uważamy, że szkolenia z zakresu bezpieczeństwa, oprócz zapewnienia środowiska pracy zgodnego z normami i przepisami, dają możliwość doskonalenia kultury organizacyjnej poprzez podniesienie współpracy komórki BHP z pozostałą częścią organizacji. Jesteśmy przekonani, że konieczne jest również doskonalenie w obszarach, które dotąd postrzegano jako niezależne od BHP, czyli w przywództwie i pracy zespołowej. Szkolenia  organizowane przez QES Consulting dają organizacji możliwość wdrożenia wielu znaczących i długofalowych zmian w podejściu do  bezpieczeństwa pracy poprzez:

  1. Współuczestnictwo w budowaniu kultury bezpieczeństwa, dzięki której wszyscy pracownicy biorą na osobistą odpowiedzialność oraz angażują się w doskonalenie i promowanie bezpiecznych metod pracy.
  2. Rozwijanie kompetencji (wiedzy i umiejętności) oraz umiejętności działań proaktywnych.
  3. Zapewnienie pełnej zgodności funkcjonujących standardów działania z prawem polskim i europejskim.
  4. Pełnienie roli mentorów/ konsultantów usprawniających proces ciągłego doskonalenia kultury bezpieczeństwa.

QES Consulting proponuje również gamę szkoleń, których celem jest rozwój pracowników, poprawa komunikacji oraz innych aspektów. Mogą one znacząco podnieść wartość organizacji poprzez inwestycję w obszary związane z pracą w grupie, elementami psychologii oraz socjologii. Nasze szkolenia w tym zakresie prowadzone są przez psychologów, psychoterapeutów czy socjopsychologów – czyli osoby mające najlepsze przygotowanie do analizy i ukierunkowania zachowań indywidualnych i grupowych.

I najważniejsze – staramy się pokazać że bezpieczeństwo to nie przepisy – bezpieczeństwo jest w głowie;  to jedna z najistotniejszych wartości naszego życia.