Obsługa BHP

Cel:

Zapewnienie zgodności w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy z przepisami bhp. Minimalizacja ryzyka. Identyfikacja ryzyka.

 

Sposób wykonania usługi:

 

Obsługa podmiotów gospodarczych zatrudniających do 600 pracowników (w przypadku braku własnych służb BHP). Szkolenia wstępne ogólne, Dokumentacja powypadkowa, Przygotowywanie dokumentacji w przypadku ubiegania się pracownika odszkodowanie, dokumentacji doradztwo w zakresie przepisów BHP, ppoż. oraz wybranych ochrony środowiska. Odbiory eksploatacyjne, opiniowanie, przygotowywanie instrukcji BHP oraz technologicznych, ocena stanu BHP, inna wymagana przez prawo dokumentacja. Pomoc w kontaktach z PIP, PIS, PSP.

Efekty realizacji usługi:

Zgodność z wymaganiami prawa. Przygotowana dokumentacja ze szkoleń, wypadków, kontroli. Zmniejszenie ryzyka powstania wypadku w przedsiębiorstwie.

Czas realizacji usługi:  systematyczne wizyty w organizacji – częstotliwość do ustalenia

Cennik usługi: wycena indywidualna

Jeśli jesteś zainteresowany, wypełnij proszę formularz kontaktowy. W ciągu 48 godzin skontaktujemy się w sprawie wyceny szczegółowej.