Polityka Prywatności

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Pani/Panu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Pani/Pana urządzeniu końcowym. Może Pan/Pani dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.

  • Nasza strona internetowa używa technologii Cookies (ciasteczka) celem identyfikacji odwiedzających witrynę, przeprowadzeniem statystyk oraz w celu realizowania innych, oferowanych przez nas usług.
  • “Cookie” to krótki plik tekstowy, zapisywany na dysku komputera, z którego użytkownik łączy się z witryną obsługiwaną, w którym zapisany jest jedynie zaszyfrowany identyfikator tego systemu komputerowego.
  • “Cookie” w żadnym wypadku nie umożliwia identyfikacji osoby odwiedzającej witrynę i nie są w nim zapisywane żadne informacje, mogące taką identyfikację umożliwić.
  • Informujemy, że powszechnie używane przeglądarki umożliwiają wyłączenie obsługi plików “Cookie”.

W przeglądarce Mozilla Firefox: w menu “Narzędzia” wybierz “Opcje” i w nich zakładkę “Prywatność”. Przeglądarka daje Ci możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn.

W przeglądarce Microsoft Internet Explorer: w menu “Narzędzia” wybierz “Opcje internetowe” i w nich zakładkę “Prywatność”. Specjalnym suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem “Witryny” zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

W przeglądarce Google Chrome: w menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz “Narzędzia” a potem “Wyczyść dane przeglądania…”. Oprócz możliwości czyszczenia plików “Cookie”, znajduje się tam link “Więcej informacji”, który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

W przeglądarce Opera: przyciskiem “Opera” w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim “Ustawienia” i dalej “Wyczyść historię przeglądania…”. Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików “Cookie”, jest tam też przycisk “Zarządzaj ciasteczkami…” prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.

W przeglądarce Apple Safari: w menu “Safari” wybierz “Preferencje” i w nich zakładkę “Prywatność”. Znajdziesz w niej liczne opcje dotyczące plików “Cookie”.

LOGI SERWERA

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

QES CONSULTING bardzo poważnie podchodzi do prywatności i bezpieczeństwa klientów i pozostałych osób kontaktujących się z nami. Ochronę Państwa prywatności opieramy o zasadę przejrzystości, kontroli  oraz odpowiedzialności.

RODO

Co to jest RODO?

Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza nowe zagadnienia z zakresu praw osób, których dane osobowe przetwarzamy. Jednym z celów RODO jest szczegółowe informowanie tych osób o przetwarzaniu ich danych.

Gdzie możecie Państwo uzyskać szczegółowe informacje dotyczące RODO?

Treść RODO dostępna jest na oficjalnej stronie:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=PL

Informacje dotyczące podstawowych zasad RODO, praktyczne wyjaśnienia w tym zakresie dostępne są również na stronach Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/) oraz Ministerstwa Cyfryzacji (https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/baza-wiedzy-rodo).

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych przez
QES CONSULTING

1. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem podanych na deklaracji danych osobowych jest QES CONSULTING spz oo sp k. ul Białoprądnica 33C , 31-221 Kraków, adres e-mail:

2. Dlaczego przetwarzamy Państwa dane?

Przetwarzamy Pani/Pana dane, aby prawidłowo realizować usługi które oferujemy.  Państwa dane osobowe są przetwarzane na następujących podstawach prawnych:

OSOBY  KOMUNIKUJĄCE SIĘ Z QES W SPRAWACH NASZEJ DZIAŁALNOŚCI

Gdy QES pozyskał Pani/Pana dane z korespondencji jaką do nas Państwo skierowali:
1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli w celach sprzedaży usług względem osób komunikujących się z nami
2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w sytuacjach, w których Pani/Pana dane osobowe zwykłe są nam udostępniane przez Panią/Pana i nie posiadamy żadnych innych przesłanek, na których moglibyśmy oprzeć przetwarzanie (np. w sytuacji, w której wyraża Pani/wyraża Pan zgodę na to, abyśmy wykorzystali Pani/Pana dane osobowe w celach marketingowych, przedstawili Państwu nasza ofertę o charakterze usługowym, wykorzystali Pani/Pana wizerunek do celów promocji naszej działalności);
3. podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora w przypadku przetwarzamy dane osobowe w celu zapobiegania oszustwom oraz w celu dochodzenia, obrony lub ustalenia roszczeń;
4. podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. lit. f RODO dla potrzeb tworzenia zestawień, analiz, statystyk na potrzeby wewnętrzne QES
5. podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO w pozostałych przypadkach, w zakresie i celu określonym w treści zgody.

UCZESTNICY SZKOLEŃ, WARSZTATÓW I INNEGO RODZAJU SPOTKAŃ, KTÓRYCH ORGANIZATOREM JEST QES

Gdy QES  pozyskał Pani/Pana dane w związku z  deklaracja/uczestnictwem w organizowanych wydarzeniach i szkoleniach:
1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli w celach realizacji usług,
2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w sytuacjach, w których Pani/Pana dane osobowe zwykłe są nam udostępniane przez Panią/Pana i nie posiadamy żadnych innych przesłanek, na których moglibyśmy oprzeć przetwarzanie (np. w sytuacji, w której wyrażają Państwo zgodę na to, abyśmy udostępnili Pani/Pana dane osobowe w celach marketingowych podmiotom współpracującym z nami, wykorzystali Pani/Pana wizerunek do celów promocji naszej działalności);
3. podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. lit. f RODO dla potrzeb marketingu QES;
4. podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, czyli realizacja obowiązku prawnego ciążącego na QES jako na administratorze. Jako podmiot posiadający osobowość prawną realizujemy zobowiązania prawne wynikające z organizacji szkolenia, warsztatów i innego rodzaj spotkań, płacimy podatki, prowadzimy księgi rachunkowe;
5. podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora w przypadku przetwarzamy dane osobowe w celu zapobiegania oszustwom oraz w celu dochodzenia, obrony lub ustalenia roszczeń;
6. podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. lit. f RODO dla potrzeb tworzenia zestawień, analiz, statystyk na potrzeby wewnętrzne QES
7. podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO w pozostałych przypadkach, w zakresie i celu określonym w treści zgody.

KONTRAHENCI

Gdy QES pozyskał Pani/Pana dane w związku z umową o charakterze usługowym lub handlowym:
1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w przypadku, kiedy jest Pani/Pan naszym kontrahentem i zawieramy z Panią/Panem umowę, a Pani/Pana dane są potrzebne nam do wykonania tej umowy, lub do podjęcia czynności przed jej zawarciem,
2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w sytuacjach, w których Pani/Pana dane osobowe zwykłe są nam udostępniane przez Państwa i nie posiadamy żadnych innych przesłanek, na których moglibyśmy oprzeć przetwarzanie (np. w sytuacji, w której wyrażają Państwo zgodę na to, abyśmy udostępnili Pani/Pana dane osobowe w celach marketingowych podmiotom współpracującym z QES , wykorzystali Pani/Pana wizerunek do celów promocji naszej działalności);
3. podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. lit. f RODO dla potrzeb marketingu QES
4. podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, czyli realizacja obowiązku prawnego ciążącego na QES jako na administratorze. Jako podmiot posiadający osobowość prawną realizujemy zobowiązania prawne, płacimy podatki, prowadzimy księgi rachunkowe;
5. podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora w przypadku przetwarzamy dane osobowe w celu zapobiegania oszustwom oraz w celu dochodzenia, obrony lub ustalenia roszczeń;
6. podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. lit. f RODO dla potrzeb tworzenia zestawień, analiz, statystyk na potrzeby wewnętrzne QES;
7. podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO w pozostałych przypadkach, w zakresie i celu określonym w treści zgody.

3. Jakie prawa posiada Pani/Pana w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych?

Przysługują Pani/Panu następujące prawa:

dostępu  – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Pani/Pana dane oso­bowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujaw­nione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żąda­nia sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługu­jących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwa­rzania (art. 15 RODO);

do otrzymania kopii danych   – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);

do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nie­prawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);

do usunięcia danych  – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania, dane nie są już niezbędne do celów prze­twarzania lub były przetwarzane niezgodnie z prawem lub osoba której dane dotyczą cofnęła zgodę, na której oparte było przetwarzanie (art. 17 RODO);

do ograniczenia przetwarzania  – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
a. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający
administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
b. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu,
żądając ograniczenia ich wykorzystywania
c. administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
d. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwier­dzenia, czy prawnie
uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wo­bec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym for­macie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które do­starczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);

do sprzeciwu  – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w praw­nie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytu­acją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania da­nych w tych celach (art. 21 RODO);

do cofnięcia zgody  – w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych oso­bowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontakto­wać się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

4. Czy musi Pani/Pan wyrazić zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych?

Żaden podmiot nie ma prawa wymagać od Pani/Pana wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ani wymuszać tej zgody. Jednak realizacja usług wymaga, abyśmy przetwarzali Pani/Pana dane osobowe jakie pozyskaliśmy aż do zakończenia usługi.
W tym przypadku nie ubiegamy się o  zgodę na przetwarzanie przez nas ww. danych osobowych, ponieważ przesłanie nam danych  jest podstawą przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, może Pani/Pana wycofać ją w każdym czasie. Nie wpływa to jednak na ważność dokonanego wcześniej przetwarzania. Podanie niektórych z Pani/Pana danych osobowych, w zależności od celów przetwarzania, może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Jednakże, podanie danych jest wymogiem, aby zostały osiągnięte cele przetwarzania, w których dane zostają pobrane.

5. Jak długo będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe?

Czas, przez który przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe, uzależniony jest od podstawy prawnej, na której opiera się przetwarzanie. I tak w przypadku realizacji celów związanych z wykonaniem usługi przeetwarzamy Pana / PAni dane do czasu jej zakończenia lub wązności certyfikatu jaki został wydany a zawierał Pani/ Pani dane

W celu realizacji umowy, przetwarzamy Pani/Pana dane przez czas jej trwania. W celu prawnie uzasadnionego interesu przetwarzamy dane przez okres przedawnienia naszych roszczeń względem kontrahentów, jak i przez czas, w którym możemy otrzymać karę za brak posiadania właściwej dokumentacji. W celu archiwalnym przechowujemy dane wieczyście, stosując odpowiednie ich zabezpieczenia. W przypadku, kiedy podstawę do przetwarzania stanowi zgoda, dane osobowe przetwarzamy aż do czasu wycofania zgody. W celu realizacji obowiązku prawnego dane będziemy przetwarzać przez okres wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

6. Kto jest odbiorcą Pani/Pana danych osobowych?

Dane osobowe nie są udostępniane żadnym podmiotom, jako odrębnym administratorom danych osobowych. Mogą być jednak przekazywane podmiotom przetwarzającym, z którymi współpracujemy. Do kategorii tych podmiotów należą m.in.:
podmioty świadczące usługi chmury, udostępniające serwer poczty;
podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, reklamowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową działającym na zlecenie QES, firmy ubezpieczeniowe, które ubezpieczają nasze członkinie i członków od następstw nieszczęśliwych wypadków;
organizatorzy imprez eventowych i szkoleniowych; firmy przewozowe; podmioty świadczących usługi informatyczne i obsługę techniczną;
podmioty współpracujące ze QES w związku z usługami i produktami oferowanymi przez te podmioty;
firmy ochroniarskie.

Pełne dane dotyczące podmiotów współpracujących z Administratorem są dostępne w siedzibie QES.

7. Czy Pani/Pana dane są przekazywane do państwa trzeciego?

Nie, Pani/Pana dane nie są przez nas przekazywane do państw trzecich. Gdyby do takiej sytuacji miało dojść, zostanie Pani/Pan o tym indywidualnie poinformowany.

8. Czy mogę liczyć na interwencję organów państwowych w sprawie przetwarzania?

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeśli uważają Państwo, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w sposób niezgodny z prawem, wówczas możecie Państwo złożyć w tej sprawie skargę do właściwego organu nadzorczego.

9. Czy Pani/Pana dane będą przetwarzane w taki sposób, że będą wobec Państwa automatycznie wydawane decyzje?

Zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji jest to proces, w wyniku którego decyzja zostaje wydana bez ludzkiej ingerencji. Podejmowane przez QES działania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie są zautomatyzowane i nie wpływają na Pani/Pana sytuację, a także na podejmowane przez Panią/Pana decyzje.

Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych cech osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Informujemy, że  nie przetwarzamy Pani/Pana danych w taki sposób, jak również nie dokonujemy profilowania.

10. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych wobec dzieci

Jeśli QES  ustali, że zgromadziliśmy dane osobowe dziecka (osoby, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych), podejmiemy odpowiednie kroki mające na celu jak najszybsze uzyskanie zgody od opiekuna prawnego a w sytuacji jej nie udzielenia usunięcie tych danych.

11. Mają Państwo pytania wątpliwości lub chcecie Państwo zrealizować jedno ze swoich praw, o którym mówimy w punkcie 3?

W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości dotyczących ochrony Pani/Pana danych osobowych w QES prosimy o kontakt poprzez adres e-mail: