SCC i VCA

Certyfikat SCC/VCA jest systemem zarządzania bezpieczeństwem, przeznaczonym dla kierowników, menedżerów, osób prowadzących własną firmę oraz pracowników liniowych. SCC jest standardem kontroli zarządzania systemu BHP stosowanym w odniesieniu do podwykonawców realizujących prace o wysokim stopniu ryzyka.

Szkolenia SCC prowadzimy od 2009 roku we wszystkich większych miastach w Polsce i Niemczech. Prowadzimy dwa rodzaje szkoleń i egzaminów w tym zakresie:

1. Szkolenia i Egzaminy SCC -dokument 018 dla pracowników wykonawczych/liniowych

2. Szkolenia i Egzaminy SCC -dokument 017 dla kadry kierowniczej i menagerów

Na mocy porozumienia pomiędzy organizacjami akredytującymi szkolenia / certyfikaty SCC i VCA są wzajemnie uznawane.

PROGRAM SZKOLENIA SCC:

A: Temat: Wymogi prawne prawa niemieckiego
B: Temat: Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka
C: Przyczyny wypadków, zapobieganie wypadkom i postępowanie powypadkowe
D: Bezpieczeństwo, zachowanie pracowników i kultura BHP
E: Organizacja pracy
F: Wymagania dotyczące miejsca pracy
G: Postępowanie na wypadek awarii/ katastrofy
H: Materiały niebezpieczne
I: Zagrożenia pożarowe i ochrona przez wybuchem
J: Maszyny i urządzenia w miejscu pracy
K: Procesy pracy (technologie budowlane)
L: Elektryczność i promieniowanie
M: Organizacja miejsca pracy
N: Środki ochrony osobistej (SOI)Formularz zgloszeniowy na szkolenia 2015

Egzamin jest prowadzony przez akredytowaną przez DAkkS niemiecką jednostkę certyfikacyjną. Na certyfikacie znajduje się charakterystyczne logo SCC oraz DAkkS potwierdzające oryginalność i uznawalność certyfikatu.

W przypadku zainteresowania wypełnij poniższy formularz.

UWAGA !!!

Jeśli zgłaszają Państwo na szkolenie grupę – zniżki. Kilku uczestników może zaproponować dowolne miasto w Polsce – postaramy się dla Państwa zrobić szkolenie właśnie w tym mieście. Propozycję taką można zgłosić do nas telefonicznie. Jeśli jesteś pracodawcą i masz grupę 10 osób – zrobimy dedykowane szkolenie dla Twoich pracowników- skontaktuj się z nami !. (tel: 12 3450411)

    Skontaktuj się z nami w sprawie: